lørdag 23. juni 2012

Mjøsa blir reinere

Fra EUB

Årsaken er hovedsakelig at utslippene av bromerte flammehemmere er stanset, forteller Klima- og forurensingsdirektoratet.

I 2003 ble det påvist høye nivåer av den bromerte flammehemmere PBDE i ørret i Mjøsa. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) tok derfor initiativ til en systematisk overvåking av miljøgifter i fisk og dyreplankton.

Den nyeste rapporten i overvåkingsserien viser at konsentrasjonene av PBDE i lågåsild nå er nede på om lag samme nivå som på første halvdel av 1990-tallet, før utslippene startet ved Lillehammer.

De nye resultatene bekrefter at Mjøsa sakte, men sikkert blir renere. Innsjøen inneholder samlet sett vesentlig mindre miljøgifter enn for ti år siden, men samtidig er det for tidlig å friskmelde innsjøen helt og holdent. Vi må fortsatt være på vakt på miljøets vegne, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.
Det som bekymrer er at det er funnet små mengder av nye miljøgifter i fisk og sedimenter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar