tirsdag 26. juni 2012

Andelva

Ta en titt på dette for å se hva barndommens elv Andelva har å by på.

mandag 25. juni 2012

Det tas ut for mye fisk i Mjøsa.....


Noe å tenke på for alle oss som fisker på Mjøsa og alle andre steder for så vidt.

– Mjøs-fangsten bør halveres


NINA-forsker Morten Kraabøl mener uttaket av Mjøsa-ørret bør halveres i forhold til dagens 10–15 tonn. Særlig mener han det er viktig å ta vare på stor gytefisk fra Lågen-stammen.

– Det er slutt på tida da man reiste ut på fiske for mataukens skyld, mener Kraabøl, som har doktorgrad på Mjøsørreten og til daglig jobber ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).
I dag tar fritids- og garnfiskere i Mjøsa ut mellom 10 og 15 tonn fisk hvert år. Dette tallet er 6-7 ganger høyere enn rapporteringene fra 1900.
– Når forholdene i gyteelvene samtidig har blitt dårligere på grunn av tømmerfløting og utbygging av kraftverk, så skaper det en veldig uheldig utvikling, sier Kraabøl til Hamar Dagblad.

Ønsker debatt
Han mener det er viktig at sportsfiskerne tar debatten om hvordan dette bør gjøres.
- En ørret som er 8 kilo har sannsynligvis gytt før. Den kommer garantert fra Lågen, og den stammen er det spesielt viktig å opprettholde. Dagens Mjøsfisket er for omfattende og det tas opp for mye fisk. Tiltakene er at fiskesesongen enten må kortes drastisk ned, eller at flere fisker som fanges må settes ut igjen. Det er viktig at den debatten tas, sier Kraabøl.

Slapp ut sin livs fangst
Han støtter sportsfisker Anders Dahl Eriksen, som nylig slapp ut sitt livs drømmefisk i Mjøsa tirsdag kveld. Det var en 8-kilos ørret som han klarte å lure opp etter å ha kjørt dypriggen ned på 35 meter.
– Dette er nok den største Mjøs-fisken jeg kommer til å ta i mitt liv, så denne gangen var det nok vanskeligere enn ellers. Men det er viktig at vi forvalter fisken riktig. Jeg mener at man burde slippe ut mer fisk, spesielt de store, slik at de fører de gode genene videre. Dette var en veterangyter som har gytt mange ganger før og som "kan" det. Det er noe som «gamlegutta» som er mye ute og fisker, burde tenke mer på, sier Dahl Eriksen til Hamar Dagblad.

Har tro på flere sværinger
Kraabøl som nettopp har disputert til doktorgrad med hunderørreten i Gudbrandsdalslågen som studieobjekt, mener forøvrig at enkle grep i kraftstasjonen ved Hunderfossen kan øke muligheta for flere og større rugger i Mjøsa. I Mjøsa betyr dette fisk over ti kilo...
- Vi har hatt fokus på å få fisken opp via fisketrapper, men ikke ned igjen. Mange blir slått ihjel når de går gjennom turbinene og flomlukene. Løsninga er å la fisken slippe seg ned gjennom den såkalte isluka i kraftanlegget på riktig tidspunkt. I mai år ble dette forsøkt, og da gikk fisken - flere hundre som hadde overvintra oppe i elva - ned igjen, forteller Kraabøl til Hamar Dagblad.

Støttes av Moelv-leder
Leder Robert Larsen i Moelv- og omegn JFF har samla flere tusen klipp lokalaviser og hyttebøker i nærmiljøet som underbygger Kraabøls tese: Lista med 155 ørret over 10 kilo, viser at slike rugger ble svært sjeldne etter at Hunderfoss-utbygginga midt på 60-tallet. De beste årene etter krigen og fram til utbygginga ble det tatt 8-10 tikilos-rugger. På slutten av 60-tallet er det bare en og annen årlig registrering, og på 2000-tallet er kun fire registrert.
Tiltaket med å åpne isluka, har tidligere vært foreslått av Fredrik Heitkøtter (1928 -1990) som i boka «Hunderørret» (1981) skriver at dette har vært foreslått for kraftlaget flere ganger «de siste 15 år». I mai 2012 sto altså nevnte luke oppe, til rett tid.
- Opplandskraft har nå vært villige til å hjelpe til for å gjøre en forandring. Forandringa kan komme raskere enn vi tror, for disse voldsomme fiskene er ekstremt effektive når de leter etter mat, sier forsker Morten Kraabøl.

lørdag 23. juni 2012

Barndommens elv


Risa

Et nytt innlegg i ”serien” barndommens elv.

Kjære barn har ofte mange navn blir det sagt og Risa er intet unntak. Mosquito-kysten, Amazonas, Jungelen, Himmel og helvete er noen av betegnelsene som er blitt brukt opp gjennom tida. For de som ikke kjenner til Risa kommer først litt fakta, hentet fra Wiki(leaks)….. Føler det nesten er det samme som å lekke statshemmeligheter og utlevere denne smaragden av en elv. 

Risa er en elv som renner fra Hersjøen i Ullensaker kommune og i nordøstlig retning inn i Eidsvoll kommune. Den munner ut i Andelva like ved Bøn stasjon. Elva er 14,5 km lang (9,4 km fra Hersjøen), og har et nedbørfelt77,63 km².[1] Middelvannføringen ved munningen er 0,97 m³/s. Fiskeslag som er dokumentert i elva er abbor, mort, steinsmett, elveniøye, gjedde, harr og ørret.
Oppvokst på Bøn og besteforeldre på Dal gjorde at jeg hadde lett tilgang til elva helt fra de bekymringsløse barneårene. Nå har jeg klasse B og stasjonsvogn og kan ta turen når jeg måtte ønske, selv om bekymringene sikkert er generelt større i dag. Flere av sterkningene langs elva ville jeg nok sikkert aldri turt og satt mine bein ved i dag, rett og slett i den frykt og aldri komme fram til målet.. Man kan jo tross alt flere steder langs elva stå halvmeter`n unna uten å kunne se elva bare på grunn av vindfall, råtne trær, røtter, myr, mygg, vårfluer og Heptagenia Sulphurea. Det er den nydelige gule døgnflua som klekket i mengder i elva, liknet ei lita vg-jolle der den fløt nedover. 

Heptagenia Sulphurea
Sugg
             
VårflueMepps AgliaDe viktigste "insektene” fra min barne- og ungdomstid i Risa sees til høyre og over

Det begynte som sagt i den spede barndom, men fiskeveska over skuldra, tjøstheimen tapet langs stanga på sykkelen og unge fremadstormende Wiik på apache-sykkel ned til Risegapet med Limahlsveisen flagrende bak capsen. Den gamle haspelsnella tikket som ei gammel snekke da Meppsen skulle sveives inn igjen. Mark brukte jeg aldri, bare Mepps Aglia, kobber med røde prikker. Til nød, Panther Martin 4g gull. Dette var harrfangere som overgikk alt annet, ferdig snakket. Ørreten var ikke så viktig, bare en bonus. Man fikk jo alltid fisk, noe som beviser myten om at det var bedre i gamle dager. Hemmeligheten om Mepps hadde jeg lært av onkel Kjetil. Høvdingen av Risa. Ingen fikk så mye fisk som han.
Da vi flyttet til Dal i 11 års-alderen kom jeg for så vidt til paradis. Kort vei både til Daldammen og gjeddefiske og Risa for ørret og harr. I Dammen kunne vi plukke Sugg. Et fantastisk agn i Risa. Vi åpnet trehusene de gjemte seg i og brukte fluekrok 94833 fra Mustad i størrelse 12. March brown blei benyttet som tørrflue, våtflue, nymfe og øredobb og fungerte for så vidt godt til alt. Nå hadde vi lært om polaroide solbriller og vi trudde vi skulle tømme elva for fisk.
Mye har skjedd i Risa siden den gang og nå er store deler av elva fredet og resten har strenge fangstbegrensninger, og godt er det.  

Mjøsa blir reinere

Fra EUB

Årsaken er hovedsakelig at utslippene av bromerte flammehemmere er stanset, forteller Klima- og forurensingsdirektoratet.

I 2003 ble det påvist høye nivåer av den bromerte flammehemmere PBDE i ørret i Mjøsa. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) tok derfor initiativ til en systematisk overvåking av miljøgifter i fisk og dyreplankton.

Den nyeste rapporten i overvåkingsserien viser at konsentrasjonene av PBDE i lågåsild nå er nede på om lag samme nivå som på første halvdel av 1990-tallet, før utslippene startet ved Lillehammer.

De nye resultatene bekrefter at Mjøsa sakte, men sikkert blir renere. Innsjøen inneholder samlet sett vesentlig mindre miljøgifter enn for ti år siden, men samtidig er det for tidlig å friskmelde innsjøen helt og holdent. Vi må fortsatt være på vakt på miljøets vegne, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.
Det som bekymrer er at det er funnet små mengder av nye miljøgifter i fisk og sedimenter.

torsdag 21. juni 2012

Mjøsa

Har vært en tur ute etter gjedda rundt Tangen en tur. Uten hell. Prøver videre etter ørret noen timer nå. Flott, men sikkert litt for stille.

onsdag 20. juni 2012

Mjøsa

Endelig fine flueforhold på hjemmebane. Tok to fine harr fra steinmoloen nå i kveld.

mandag 18. juni 2012

Ørret

Det blei en fisk i kveld. Hadde nok sitti på i lang tid, siden praktisk talt var død når vi fikk den i båten. Var 50 cm og blir middag for matrosen til uka. Kaldt i vannet fortsatt, 4,7-7,4 grader. Fisken tok en Lappia, perlemor.

søndag 17. juni 2012

Mjøsa

Fint vær, bølger og null fisk så langt.

tirsdag 12. juni 2012

Båthavn

Det er nå kommet mer informasjon om båthavnprosjektet i Feiring. De vil bli møte for alle interesserte torsdag 21.06 kl 1930 på Fløygir i Feiring. Møt opp. Se www.feiring.info for mer informasjon. Link til høyre.

søndag 3. juni 2012

Mallorca

Prøver noen kast på stranda i Alcudia. Det står noen lokale surf-fiskere her så det er nok en og annen fisk innom, men ingen på meg.

fredag 1. juni 2012

Mjøsa

Ny flott fisk. Ørret på 67cm. Har muligens sitti på litt siden klype ikke hadde løsnet. Prey Common whitefish.